build a website


O projekcie

Portal scenapolonijna.pl to przestrzeń dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością, życem codziennym i losem Polaków i Polonii. 

Czytelnicy tej strony mają możliwość zapoznania się
z specjalnie przygotowaną w ramach projektu wirtualną encyklopedią, której treść tworzą osoby związane z Polonią.


Drugą istotną częścią portalu jest - możliwy do eksploracji po zalogowaniu - skarbnica dokumentów dotyczących losów Polonii przygotowywana przez Sekcję Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Projekt portalu jest realizowany przez Rzeszowski Oddział Wspólnoty Polskiej we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim


21 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszka poza Polską

Archiwalia Sceny Polonijnej

Archiwum Sceny Polonijnej to miejsce w którym gromadzone są dokumenty, archiwalia i opracowania udostępniane przez Sekcję Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Wiki Scena Polonijna

Wiki Scena Polonijna to otwarta encyklopedia, w ramach której zawarte są informacje o Polonii i Polakach we wszystkich aspektach działalności od indywidualnych biogramów po informacje dotyczące instytucji polonijnych.

Partnerzy

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska 

Dom Polonii 
35-064 Rzeszów  ul. Rynek 19, skr. pozt. 699

Telefon

+48 (17) 862-01-74,            

Fax

+48 (17) 862-14-51          

Formularz kontaktowy

Mobirise

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO
POMOCY
POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ.


PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE
 BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM 
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW